Vilket bränsle påverkar växthuseffekten minst?

Det finns flera typer av drivmedel, alla har olika egenskaper och klimatpåverkan skiljer sig mellan olika typer av drivmedel. Nedan kommer vi att lista olika typer av bränslen som finns och vilket som påverkar växthuseffekten minst. Vilket bränsle påverkar växthuseffekten minst?

Olika typer av bränsle

Bensin

Bensin är ett fossilt drivmedel gjort av råolja och förbränning av bensin ökar andelen av koldioxid i atmosfären. I Sverige blandas bensinen med etanol och man har även börjat blanda biobensin med syftet att minska effekten på klimatet. Bensin har med andra ord en relativt stor påverkan på växthuseffekten.

Diesel

Diesel precis som bensin är en produkt av råolja, alltså ett fossilt drivmedel. Även i diesel blandar man förnybara bränslen för att minska dess klimatpåverkan. Dieselmotor är mer effektiva än bensinmotorer vilket gör att de oftast har en lägre bränsleförbrukning.

E85

I Sverige tillverkas 85 procent av bränslet etanol av majs och vete. Etanol består till 75 – 85 procent av etanol och resterande är bensin. Etanolmotorer drar mer bränsle än bensinmotorer på grund av att de innehåller mindre energi än bensin.

Biogas / Fordonsgas

Biogas tillverkas av restprodukterna från reningsverk, slakterier och matrester. De består av 94% biogas och 6% naturgas. Eftersom Biogas tillverkas av restprodukter är det en del av kretsloppet och då räknar man bort utsläppen av koldioxid. Naturgas däremot ger utsläpp av koldioxid men det är lägre än vad en bensinmotor släpper ut.

HVO

HVO är en förkortning på Hydrogenerade Vegetabiliska oljor, det är ett bränsle som man blandar i diesel men som även kan användas rent, det rena bränslet kallas för HVO100 och är helt fritt från fossila medel. Utsläppen från detta drivmedel är mycket lågt eftersom det kommer från restprodukter från massaindustri, slaktavfall eller rapsolja.

FAME

FAME eller biodiesel är ett bränsle som görs på vegetabiliska oljor, används primärt för att blandas med diesel. Eftersom det görs på vegetabiliska oljor är utsläppen mycket lågt.

El

El är den renaste typen av bränsle, dock beror det en hel del på hur elen har producerats, om detta skett på förnybar energi eller till exempel förbränning av kol. El är ett effektivt bränsle som inte släpper ut någon koldioxid när den ”förbränns”.

Alla bränslen påverkar växthuseffekten

När man beräknar hur ett drivmedel påverkar klimatet måste man se till hela tillverkningscykeln. Odling av vegetabiliska oljor, transportera drivmedlet, olika processer och så även hur drivmedel används. Av den anledning påverkar alla drivmedel klimatet på ett eller annat sätt, vissa mindre än andra där el anses vara den bästa ur miljösynpunkt då den inte släpper ut koldioxid under själva körningen.