Vad avgör vilka fordon som ska betala trängselskatt?

Trängselskatten introducerades den 1 augusti 2007 i Stockholm och den 1 januari 2013 i Göteborg. Trängselskatten infördes med syftet att förbättra miljön och framkomligheten i stadskärnan, och för att hjälpa till med finansiering av infrastrukturen i städerna.

Betalningsstationerna är placerade i utkanten av innerstäderna där bilar passeras och med hjälp av kameror som registrerar registreringsskylten beskattas ägaren till bilen.

Det finns ett tak för hur mycket man ska betala per dag och fordon vilket är 135 kronor under högsäsong och 105 kronor under lågsäsong. Högsäsongen infaller under perioden 1a mars till dagen för midsommarafton samt 15e augusti till 30e november. Övrig tid räknas som lågsäsong.

Trängselskatt tas ut vardagar mellan klockan 06.00 till 18.29. Lördagar, söndagar och helgdagar tar man inte ut någon trängselskatt. Trängselskattens avsikt är förutom finansiering av infrastruktur och förbättra miljön samt framkomligheten, genom en högre kostnad för resan, att få fler att avstå från resor, resa vid andra tidpunkter eller att välja andra transportmedel som tåg och buss.

Vilka fordon ska betala trängselskatt?

Skatten betalas av de som äger en bil som är införd i vägtrafikregistret eller fordon med saluvagnslicens. Det är personen som är skriven som ägare till bilen eller licenstagaren som står för avgiften. Trängselskatt inträder endast när fordonet passerar en betalstation.

Hur betalas trängselskatten?

Antal gånger som ett fordon passerar betalstationen under en kalendermånad ställs samman av Transportstyrelsen och skickas till den skatteskyldige, alltså ägaren, månaden efter. Du betalar alltså mars månads passager i april, pengarna skall infinnas på Transportstyrelsens konto sista dagen i månaden.

Vad avgör vilka fordon som ska betala trängselskatt? Det finns fordon som är undantagna från trängselskatten, fordonen som är undantagna är utryckningsfordon och bussar med en vikt över 14 ton, även diplomatfordon, motorcyklar och militära fordon behöver inte betala någon trängselskatt, samt om du är rörelsehindrad och innehar ett särskilt parkeringstillstånd kan du slippa betala trängselskatt. Villkoret för detta är en speciell ansökan om undantag som görs hos Skatteverket.