Vilka fordon har triangelformade reflexer?

Triangelformade röda reflexer hittar vi baktill på bland annat släpvagnar, husvagnar och så kallade efterfordon. Med det finns flera olika typer av triangelformade reflexskyltar på fordon i trafiken. Hur skiljer vi på dem och när ska dem användas?

Hästtransporter, husvagnar, långtradarsläp och efterfordon är exempel på fordon som ska ha triangelformade reflexer baktill.

De kopplas alltid till en bil eller annan typ av motorfordon. Efterfordonen kan delas in i två olika grupper och har alla gemensamt att de kan köras i max 30 km/h. I den första gruppen av efterfordon finns olika typer av släp som inte används till att frakta gods, till exempel en skylift. I den andra gruppen hittar vi också husvagnar och båttransportvagnar som saknar fjädring.

Viktigt med rätt utrustning

De triangelformade röda reflexerna ska alltid placeras bak på fordonen och triangelformen fungerar som en varning, precis som triangelformade varnings-vägmärken.

När vi ser dem två röda trianglarna framför oss vid mörkerkörning vet vi att det här fordonet kan vara både längre, större och kanske långsammare än vad vi först uppfattar.

Utöver röda reflextrianglar ska de här fordonen också utrustas med fram- och sidoreflexer, och ofta positionslyktor och ibland en LGF-skylt.

LGF-skylt – vad är skillnaden?

LGF-skyltar är väldigt lika de röda reflexerna, men är faktiskt en helt annan typ av triangelreflex. LGF står för långsamtgående fordon.

Det innebär att alla motorfordon som får köras i max 45 km/h och är förbjudna på motorvägar ska märkas baktill med en triangelformad röd LGF-skylt.

Ett exempel är A-traktorer som har blivit så populära och som vi alla har sett på vägarna de sista åren, men också efterfordonen och vanliga traktorer och mopeder.

Så för din egen säkerhet var noga med att kontrollera att ditt fordon är utrustat med rätt reflexer och ljus och sakta ner när du ser röda trianglar framför dig på landsvägarna!