Var lämnar man gamla däck med fälg?

Många ställer sig frågan ”var lämnar man gamla däck med fälg” och bra att veta är att alla däckåterförsäljare är skyldiga att ta emot gamla uttjänta däck, och där kan du alltså lämna in även gamla däck på fälg. Däremot har återförsäljaren rätt att ta ut en skälig kostnad för separeringen av däck och fälg, eftersom det egentligen endast är själva däcket de är skyldiga att ta emot.

På samma sätt kan du i många kommunen lämna in dina däck på återvinningscentralen, men även här får du räkna med att behöva betala en avgift separeringen mellan däck och fälg. Men det är inte säkert att återvinningscentralen tar emot däck med fälg, eftersom de inte har möjlighet att ta betalt för kostnaden just där.

Har du möjlighet kan du själv separera däcket från fälgen innan du lämnar det till återvinningen. Då kan lämnar du däcket till en däckåterförsäljare eller i däckåtervinningen på återvinningscentralen, och fälgen slänger du helt enkelt i metallskroten.

Varför är det inte kostnadsfritt att lämna däck på fälg?

Gamla däck med fälg ska självklart återvinnas, men problemet är att många kommuner inte tar emot däck med fälg kostnadsfritt på sina återvinningscentraler. Anledningen till detta är att producentansvaret skiljer på själva däcket och fälgen, och det är du som konsument som ansvarar för källsorteringen.

Det innebär att om du separerar dina däck från fälgen kommer du att kunna återvinna dem utan kostnad. Du lämnar då däcket i däckåtervinningen och fälgen i metallskrot.

En del kommuner har dock valt att ha kostnadsfri inlämning av däck på fälg på sina återvinningscentraler, då man såg att folk istället för att återvinna började slänga sina gamla däck ute i naturen. Ett bra tips är därför att kontakta de som har hand om återvinningscentralen i din kommun och höra vad som gäller.

Tänk på att aldrig lämna dina däck med fälg i naturen, då detta är mycket miljöförstörande.

erbjudande för däck och fälgar online