Vad händer om bromsservon inte fungerar?

Vad händer om bromsservon inte fungerar? Det kan vara mycket farligt att köra med en bil vars bromsservo inte fungerar eftersom det innebär att du som förare måste använda mer kraft på bromspedalen för att bromsa bilen, vilket medför att bromssträckan blir längre. Det är i synnerhet farligt på landsvägar och motorvägar. Man behöver inte ha ett fungerande bromsservo för att bromsa bilen, dock blir det mycket lättare att få stopp på bilen.

Hur märker man att bromsservon inte fungerar?

Det finns ett sätt för dig som förare att testa bromsservon och detta bör alla göra innan man kör i väg. För att testa bromsservon ska man pumpa bromspedalen några gånger tills den blir hård, därefter startar man motorn medan bromspedalen fortfarande är nedpressad och då mjuknar pedalen och sjunker ner. Gör den detta har du ett fungerande bromsservo.

Bromskontroll

Det är viktigt att bromsarna fungerar som de ska. Det existerar varningslampor som hjälper dig med detta men du bör även kontrollera bromsarna manuellt. Du bör alltså trycka på bromspedalen när motorn är av, när pedalen sjunker halvvägs och känns styv har du bromsar som är i bra skick. Om bromspedalen sjunker långsamt kan det finnas en läcka, känns bromsen fjädrande kan det finnas luft i bromssystemet, är bromsarna fuktiga försämras bromseffekten avsevärt för att undvika detta ska du provbromsa för att värma upp bromsarna på så sätt dunstar fukten bort.

Hur mycket kostar det att byta bromsservo?

Priset för att byta bromsservo skiljer sig beroende på bilmodellen. Dessutom kan kostnaden variera beroende på om huvudbromscylindern måste bytas ut. Om bromsservon slutat fungera beror det oftast på en spricka i en kabel, om detta är fallet byter man bara ut kabeln som är trasig. Om du måste byta ut hela bromsservon är det en mer omfattande reparation.

För att byta ut bromsservon måste man först byta ut: Bromspedalen, bromsrören, huvudbromscylindern och vakuumledningen. Därefter kan man byta ut hela bromsservon. Kostnaderna varierar mycket men ligger oftast mellan 700 och 3000 kronor vilket också beror på tillverkare. Hela arbetet beroende på omfattning kan landa mellan 1500 – 8000 kronor.