Vad är sant beträffande bilbatterier?

Bilbatteriet har som uppgift att ge ström till bilen, och under bilfärden laddas batteriet upp med bilens generator. De är tänkta att ge mycket ström under kort tid för att starta motorn. Ett bil batteri har inte hur lång livslängd som helst, därför är det alltid bra att ha startkablar till hands eller åtminstone i bilen för att lätt kunna ge ström om situationen skulle kräva det.

Bilbatterier är som sagt förbrukningsvara som slits ut med tiden, oavsett hur mycket bilen används. Man behöver byta ut batterier när den inte ger tillräckligt med ström eller när man noterar att bilen inte startar lika lätt som den gjorde. Vad är sant beträffande bilbatterier? Eftersom batterier har en så avgörande funktion i bilen är det viktigt att du väljer rätt typ av batteri till din bil

Om du väljer att köpa ett nytt batteri är det viktigt att den motsvarar standardutrustningen på bilen, det skall vara samma storlek så att den får plats i batterihållaren på bilen. När storleken är bestämt ska du bestämma dig för vilken slags batteri som passar ditt och bilens behov bäst. Finns många olika slags batterier som till exempel AGM-, AMF-, Litium-, EFB-, SMF- och silver-kalciumbatterier.

Vad ska bilbatterier ha för spänning?

Batteriets kraft mäts i amperetimmar (Ah), med detta menas antalet ampere batteriet kan sända ut under en timme. Ju kraftfullare desto högre kapacitet krävs. För att du ska välja rätt slags batteri kan du kolla på bilens originalutrustning, alltså det gamla batteriet och välja batteri med samma kapacitet.

För att ditt bilbatteri ska tillhandahålla motorn med passande mängd ström och inte skada andra elektriska komponenter måste spänningen på batteriet vara densamma som övrig utrustning. De flesta bilar har 12V system och därför bör även batterier vara 12V, om spänningen skulle skilja kan övriga komponenter ta skada eller sluta fungera.

Under hur lång tid håller bilbatteri?

Livslängden på batterier varierar, dels vilket kvalité batteriet har, och om du tar hand om bilbatteriet. Är det väl omhändertaget är livslängden cirka 6 år, i andra fall kan de behöva bytas ut efter 3 år.