Vad är ett reversibelt körfält?

Om du får denna fråga på teoriprovet inför ditt körkort är definitionen ”ett reversibelt körfält är ett vändbart körfält vars färdriktning bestäms av trafiksignaler ”.

Vad betyder då det här i praktiken?

För att bäst beskriva vad ett reversibelt körfält är behöver man börja med att förklara nyttan och varför ett sådant körfält finns.

Fördelen med reversibla körfält

Med flexibla körfält (som det faktiskt är) kan du anpassa körfälten från det håll där belastningen av trafiken är som störst. En annan viktig fördel är att körningen blir mera hållbar på de platser där man använder sig av reversibla körfält.

I kollektivtrafiken är fördelen vid rusningstrafik att man kan använda sig av den här typen av körfält i syfte att undvika trafikstockning som gärna bildas då människor är på väg till sina jobb på morgonen och samma sak då köer uppstår efter arbetsdagens slut.

Att tänka på där reversibla körfält finns

Då den här lösningen kan innebära att varje körfält blir smalare brukar man föredra att man sänker hastigheten inom dessa områden. Det finns flera alternativa hastigheter mellan 50 km/h – 100km/h på dessa sträckor.

Tydliga och även tillfälliga vägmarkeringar är viktiga vid reversibla körfält för att visa var dessa har sin början och slut, samt när vänster- eller högersvängar är förbjudna.

För dig som kör på dessa sträckor kan därav förutsättningarna ändras beroende på när under dagen du passerar. Så för dig som bilist gäller det att vara uppmärksam på alla vägskyltar och markeringar som finns utefter dessa vägbanor.

Säkerhetsmässigt behöver man som bilist särskilt ta hänsyn till de övergångsställen som finns utmed reversibla vägsträckor. Det här gäller alla men kanske speciellt med hänsyn till barn som kan ha svårt att uppfatta när trafiken ena gången kommer från vänster och vid nästa tillfälle från höger.

Vilket gör att vikten av tydlighet särskilt bör lyftas fram både för den som tar sig fram med bil eller med annat fordon och för de som ska passera på cykelbanor eller korsa dessa vägbanor via övergångsställen.