Vad är en singelolycka?

När vi pratar om singelolyckor så menar vi trafikolyckor som bara rör ett vägfordon en bil eller en motorcykel. Singel i det här fallet syftar alltså på fordonet, det kan fortfarande vara flera personer som är inblandade.  

När vi tänker på trafikolyckor med dödlig utgång ser vi ofta fler fordon framför oss. Men faktum är singelolyckor står för 30 % av alla dödsfall på vägarna – det gör singelolyckan till den absolut vanligaste formen av dödsolycka i trafiken.

Svåra olyckor inträffar ofta när en förare har kört av vägen, men en singelolycka kan också handla om en punktering eller att du kört in i ett fast objekt som en garagestolpe.

Hur kan man förebygga en singelolycka

Vad orsakar då singelolyckor och vad gör att de så ofta har dödlig utgång? De tre viktigaste faktorerna är trötthet, att föraren är påverkad av droger eller alkohol eller håller för hög hastighet.

Ofta är det en kombination av flera faktorer, det är lätt att köra för fort när omdömet är påverkat av trötthet eller alkohol. 40 % av singelolyckorna händer dessutom när det är mörkt eller under tidig gryningstimme.

Planera om möjligt din körning så att du undviker att köra sent på natten. Känner du dig riktigt trött; stanna och ta en paus. Och håll i minnet att unga och oerfarna förare mellan 18–19 år är de mest olycksbenägna enligt statistik.

När en olycka har inträffat

Om singelolyckan är ett faktum är det din skyldighet att förebygga fler olyckor. Det gör du genom att se till att ditt fordon inte står på en farlig plats, eller att andra objekt inte ligger i vägen för trafikanter.

Sätt ut en varningstriangel och ring 114 14 om du behöver hjälp. Om en person har blivit skadad eller situationen innebär akut fara för andra ska du alltid ringa 112.