Torrsprickor däck

Då och då kan det komma att uppstå sprickor i våra däck. Dessa torrsprickor i gummit kan komma när däcket åldrats och syns oftast på däckets sidovägg samt på botten av däckmönstret.

Torrsprickor som förblir ytliga skador utgör inte någon direkt fara för din säkerhet när du färdas på vägen utan de är en indikation på att ditt däck utsatts för slitage av första nivån. Däremot är det mycket viktigt att hålla god koll på detta då torrsprickor sedan kan komma att försämra elasticiteten som i sin tur påverkar däckets prestanda och det är nu dags att byta ut däcket.

torrsprickor däck

OBS kan bero på andra faktorer också.

Varför uppstår torrsprickor på däck?

Våra däck får utstå mycket och är ständigt under en stor press. De ställs inför växlande väderförhållanden, varierande temperaturer, dammpartiklar, föroreningar samt inbromsningar. Detta är faktorer som sätter våra däck på prov och slutligen kommer dessa att slita på gummit. Slitaget kommer att bli synliga för ögat i form av torrsprickor. Att hålla ett öga på torrsprickorna är att föredra för att du ska vara säker på att dessa fortfarande är säkra för dig att använda dig utav och efter ett tag är det dags att byta ut detta däck, eller däcken, som drabbats.

Att undvika torrsprickor

Det finns ett flertal faktorer som skadar våra däck och som gör det lättare att däcket drabbas av torrsprickor. Att försöka se till att skydda däcken från direkt solljus, att se till att däcket är försett med rätt lufttryck och att se till att tvätta bort smuts, löv, vägsalt och lera från däck är några saker som du kan göra för att undvika torrsprickor. Är det dags för dig att byta till sommar- eller vinterdäck? Då kan du pumpa upp de däck som du ska ställa undan rejält samt se till att förvara de i ett svalt och mörkt utrymme, till exempel i ett däckhotell, för att undvika att däcken drabbas av torrsprickor under den tid de inte används.