Slitbana däck

Slitbanan som våra däck är försedd med är den yta som kommer att komma i kontakt med vägen. Denna slitbana är försedd med ett mönster som gör det möjligt att göra däcket säkrare under körning och under olika väderförhållanden och underlag. Olika däck har olika däckmönster och de har därmed skilda egenskaper, men samtliga däck och dess slitbana har de fyra beståndsdelar ribbor, slitbaneblock, räfflor samt mönsterkanaler. De finns främst tre kategorier av slitbanemönster vid namn symmetriskt, asymetriskt samt riktat slitbanemönster.

Slitbanans uppgift

Slitbanan på våra däck består av fyra beståndsdelar. Dessa delar förekommer i unika mönster för var däck och däck kan därmed skapas och anpassas för att matcha olika körbehov och egenskaper, väderförhållanden samt underlag. Slitbanan ser till att skapa ett mycket bra grepp och fäste på vägytan, att minimera bullernivåerna i kupén, för en godare väghållningen samt för att göra det möjligt att förlänga däckets livslängd. Olika däckmärken har utarbetat unika slitbanemönster på sina däck för att skapa egenskaper som är speciellt anpassade för olika användningsområden, på olika underlag och under skilda årstider.

Tre kategorier av slitbanemönster

Det finns främst tre kategorier inom slitbanemönster som däcken samlas under. Ett symmetrisk slitbanemönster är den första kategorin. Detta är det vanligaste förekommande mönstret och gör sig lämplig för personbilen. Detta är en slitbana som karaktäriseras av att de ger oss en mjuk körning, håller bullernivåerna nere, de är tåliga samt bränslesnåla. Asymmetrisk slitbanemönster är den andra kategorin. Detta är däck som erbjuder en utmärkt väghållning och som ger oss ett gott skydd mot att råka ut för vattenplaning. En hög stabilitet i kurvan samt ett mycket bra grepp och fäste på hala och våta underlag är drag som karaktäriserar denna grupp. Slutligen finner vi kategorin Riktat slitbanemönster. Detta är ett mönster som ger ett extra fäste på vägytan, som gör sig mycket bra på underlag som snö och lera och ger ett mycket högt skydd mot att drabbas av vattenplaning.