Övrig kunskap

Får man parkera på huvudled?

Får man parkera på huvudled?

Får man parkera på huvudled Det är strängt förbjudet att parkera på huvudled om det inte upprättats en plats för parkering på särskild anvisad plats. Det här anges genom att det placeras en parkeringsskylt under vägmärket som visar att du befinner dig på en huvudled....

När får man köra om på höger sida?

När får man köra om på höger sida?

När får man köra om på höger sida? I regel vet vi att omkörning endast sker på vänster sida men vid några tillfällen är det faktiskt tillåtet att köra om på höger sida. När får man köra om på höger sida? Det listar vi här nedan: Omkörning på höger sida kan ske när det...

I vilket fall anser lagen att du parkerat din bil?

I vilket fall anser lagen att du parkerat din bil?

I vilket fall anser lagen att du parkerat din bil? En parkerad bil är enligt lagen en stillastående bil oavsett om det finns en förare i bilen eller inte. Avvikelser från den här regeln är enligt trafikförordningen då det förväntas på grund av att förhållandena i...

Vad är sant angående nödhjul?

Vad är sant angående nödhjul?

Vad är sant angående nödhjul? Nödhjulet är en smalare variant av ett reservdäck som i regel finns med när du köper bil. När punkteringen är ett faktum använder du nödhjulet för att snarast ta dig till närmaste verkstad då distansen du kan köra med ditt reservdäck är...

Vem äger bilen med regnummer?

Vem äger bilen med regnummer?

Vem äger bilen med regnummer? Med hjälp av bilens registreringsnummer vänder du dig till Transportstyrelsen för att kostnadsfritt få information om vem som står som ägare till fordonet via mail eller använda dig av SMS-tjänsten till en mindre kostnad. Du kan även få...

Vad är ett reversibelt körfält?

Vad är ett reversibelt körfält?

Vad är ett reversibelt körfält? Om du får denna fråga på teoriprovet inför ditt körkort är definitionen ”ett reversibelt körfält är ett vändbart körfält vars färdriktning bestäms av trafiksignaler ”. Vad betyder då det här i praktiken? För att bäst beskriva vad ett...

Vad är en singelolycka?

Vad är en singelolycka?

Vad är en singelolycka? När vi pratar om singelolyckor så menar vi trafikolyckor som bara rör ett vägfordon – en bil eller en motorcykel. Singel i det här fallet syftar alltså på fordonet, det kan fortfarande vara flera personer som är inblandade.   När vi tänker på...

Går det att styra en bil där styrservooljan läckt ut?

Går det att styra en bil där styrservooljan läckt ut?

Går det att styra en bil där styrservooljan läckt ut? Det går att fortsätta styra en bil även när styrservo-oljan har läckt ut, däremot kommer den att kännas tyngre att styra än vanligt. Styrservon är ett hjälpsystem som gör det lätt att vrida på ratten och styra...

Vilka fordon har triangelformade reflexer?

Vilka fordon har triangelformade reflexer?

Vilka fordon har triangelformade reflexer? Triangelformade röda reflexer hittar vi baktill på bland annat släpvagnar, husvagnar och så kallade efterfordon. Med det finns flera olika typer av triangelformade reflexskyltar på fordon i trafiken. Hur skiljer vi på dem och...