Nitrogen i däck

Senaste tiden har det kommit att bli omdiskuterat om det är så att man ska fylla däcken med nitrogen istället för luft. Nitrogen är ett grundämne som vi är mer bekanta med vid namnet kväve. Detta är ett ämne som förekommer naturligt i vår atmosfär. Nitrogen, även kallat kvävgas, är en gas som blivit allt mer populärt att använda sig av, inte minst för att fylla däcken med istället för att välja luft.

Fördelarna med nitrogen i däck

Nitrogen har visat sig ha en förmåga att bevara trycket i däcket upp till fyra gånger bättre än vad luft gör, vilket i sin tur kommer att ge dig en rad fördelar. Att däcket tillåts hålla ett jämnt lufttryck gör att slitbanan på däcket minskar, bränsleförbrukningen kan komma att hållas nere, inbromsningssträckan blir kortare och körstabiliteten blir godare. Ytterligare en fördel är att nitrogen är tåligare mot temperaturförändringar än vad luft är.

Myt eller sanning?

Nitrogen i däck är ett omdiskuterat ämne och det råder delade meningar kring dess nytta. Vanliga bilister tros inte dra någon nytta av att använda sig av nitrogen istället för luft. Våra däck tappar luft med tiden, men en bilist som håller god koll kan likväl använda sig av luft. Däremot kan nitrogen komma att ha en god effekt när det används i rymdfärjor, i högtflygande flygplan och inom industrin. Att hålla god koll på lufttrycket i dina däck på din personbil är att föredra och det tros inte vara så att nitrogen är bättre att använda i däcken än luft.

Nackdelarna med nitrogen i däck

Det sägs inte finns några direkta nackdelar med att fylla däcken med nitrogen istället för luft. Däremot kan detta komma att bli något mer kostsamt. Har du valt att fylla däcken med nitrogen kan du inte fylla på med luft om du märker att det skulle behövas och du kan inte heller fylla på nitrogen på egen hand. Det är fullt möjligt att välja att fylla dina däck med nitrogen och inte med luft, men det kan komma att bli en dyrare historia.