När får man köra om på höger sida?

I regel vet vi att omkörning endast sker på vänster sida men vid några tillfällen är det faktiskt tillåtet att köra om på höger sida. När får man köra om på höger sida? Det listar vi här nedan:

  • Omkörning på höger sida kan ske när det är uppenbart att bilen framför dig på vägen ska göra en vänstersväng förutom på de platser där omkörningsförbud är gällande.
  • Då två markerade körfält har samma riktning och maxhastigheten är 70 km/h.
  • Du får även passera en cyklist eller en mopedist på höger sida.
  • Vägmaskiner som arbetar ute på vägarna får även de köras om på höger sida om det är det bästa alternativet med hänsyn till fordonets placering.

När får man köra om på höger sida?

 Konsekvenser vid omkörning på höger sida

Ur trafiksäkerhetssynpunkt räknas en felaktig omkörning på höger sida som väsentlig.

En väsentlig överträdelse i trafiken har en högre påverkan när man ska göra en helhetsbedömning av dig som bilist. Vad kan det då ha för konsekvenser för ditt körkort om du överträder den regel och kör om på höger sida.

När du återupprepar en trafikföreteelse som är felaktig eller anses vara av en betydande art för trafiksäkerheten kan du riskera att bli av med ditt körkort.

Återkallelse av körkort

Kan utfärdas då du kört mot rött ljus, överskridit den tillåtna hastigheten eller missat stopplikten som anses ha väsentlig inverkan på trafiksäkerheten.

År 2021 fick 22 476 personer sitt körkort återkallat som en konsekvens av sin körning. Det innebär att en ökning på 10,7 procent har kunnat konstaterats i förhållande till året innan då siffran var 20 303.

Mer än hälften gällde fortkörning där närmare bestämt 13 448 blev utan sitt körkort, en förklaring kan vara att polisen utökat sin trafikövervakning.

Några grundläggande regler vid omkörning

Sikten ska vara tillräckligt lång i förhållande till den tid det tar att köra om oavsett om det sker på vänster sida eller i vissa undantagsfall från höger.

Inga mötande fordon eller andra hinder på vägen som kan orsaka allvarliga konsekvenser får förbises.

Då du fastställt att du och dina medtrafikanter är utom fara kan du påbörja din omkörning, att planera sin körning är A och O för alla i trafiken.

Kör försiktigt på vägarna och anpassa alltid körningen efter de förhållanden som råder i trafiken!