Måste ett körfält vara markerat med vägmarkering?

En vägmarkering har som syfte att varna, vägleda och reglera trafikanter. Vägmarkeringar kan förekomma separat eller tillsammans med andra vägmärken eller anordningar. Måste ett körfält vara markerat med vägmarkering? Svaret på denna fråga är nej, så länge vägen är tillfredställande bred så att två bilar får plats intill varandra i sidled räknas vägen som två körfält.

Det behöver heller inte finnas linjemarkeringar som markerar dessa två körfält. Generellt så är vägmarkeringar vita, om inte något annat anges, till exempel kan förbud markeringar vara gula. De kan också vara gula vid exempelvis vägarbeten, då ersätter dem gula markeringar de ordinarie markeringarna.

 

Vägmarkering – en informationskälla för förare

En vägmarkering skall betraktas som en informationskälla för förare. Finns över 30 vägmarkeringar enligt Transportstyrelsen, alla markeringar har olika betydelser och syften. Som trafikant måste man ha kunskap om dessa för att följa trafikregler och -förordningar som gäller.

Ett körfältslinje kan vara streckad och fungera som mittlinje, den kan också vara heldragen och de två markeringarna har helt olika betydelser. Ena tillåter omkörning, den andra gör inte det. Mittlinjer måste alltid finns i tätbebyggda områden som är avsedda för genomfartstrafik, de måste också finnas utanför tätbebyggda områden.

 

Viktiga saker att känna till om vägmarkeringar

För att du ska vara trygg som förare är det viktigt att känna till vad de olika markeringarna betyder. I generella drag gäller följande, är du osäker kan du alltid kika in på Transportstyrelsens guide om vägmarkeringar:

  • Om två bilar får plats bredvid varandra utan att överskrida mittlinjen eller sidolinjen skall vägen räknas som tvåfilig.
  • Körfältet utgörs av streck med avstånd sinsemellan.
  • Körfältspilar som anger riktning eller körfältsbyte.
  • Hastighetsmarkeringar som anger hur fort du får köra.
  • Diverse varningsmarkeringar som stopplinje, väjningslinje etcetera.
  • Förbudsmarkeringar som oftast anger förbud mot att stanna eller parkera.
  • Vägnummer som anger vilken väg du kör på.