Luftfjädring – Praktiskt för tunga transporter

Luftfjädring är en användbar funktion i bilar som ofta transporterar tunga laster. Med hjälp av luftfjädring kan fordonets höjd bibehållas på en konstant nivå, oavsett hur mycket last som finns i bilen. Dessutom gör luftfjädringssystemet det enkelt att höja och sänka fordonet vid behov.

Medan luftfjädring kan ha många fördelar, såsom ökad stabilitet och förbättrad lastkapacitet, kan det också ha högre kostnader och kräva mer underhåll än traditionella stålfjädrar.

Vad är luftfjädring?

Luftfjädring är en typ av fjädringssystem som använder tryckluft för att ge en mjuk och stabil körning. Luftfjädringssystemet består vanligtvis av luftfjäderbälgar, som är placerade vid bilens bakre axel och fjädrar upp fordonet beroende på belastning och vikt.

Systemet styrs genom styrventiler som kan vara placerade per hjul, per axel eller som en central styrventil som kontrollerar alla hjulen.

För att luftfjädringssystemet ska fungera måste det vara anslutet till en kompressor, även känd som luftfjädringskompressor. Kompressorn får ström från bilens motor och pumpar luft till ventilen eller ventilerna som i sin tur levererar luften till bälgarna via slangar och rör.

När ska man använda sig av luftfjädring?

Luftfjädring är en fördelaktig funktion som kan användas på många olika fordonstyper, inklusive personbilar, ambulanser, skåpbilar, husbilar, lastbilar och bussar. Stora fordon med tunga laster gynnas särskilt av luftfjädring, eftersom systemet kan hjälpa till att hålla fordonet stabilt och bekvämt på vägen.

Spårvagnar och tåg är andra exempel på fordon som ofta använder luftfjädring. På spårvagnar kan luftfjädringen höja och sänka fordonet så att passagerare kan kliva av och på vid hållplatserna. På tåg bidrar luftfjädringen till att förbättra passagerarnas komfort och ansvarar för att tågets golv är i jämnhöjd med stationernas plattformar, tack vare systemets automatiska nivåreglering.

Fordon som drar släp kan också dra nytta av luftfjädring, eftersom det kan bidra till att hålla fordonet stabilt och minska påverkan av tunga laster på vägen.