Lambdasond – Ansvarig för luft/bränsleförhållandet

Lambdasonden är en viktig komponent i bilens avgassystem och är ansvarig för att se till att det rätta luft/bränsleförhållandet upprätthålls för mest gynnsam prestanda och bränsleförbrukning. Utvecklad av Volvo på 70-talet, har lambdasonden blivit en standardfunktion i de flesta bilar idag.

För nyare bilar är det vanligt att de är utrustade med två lambdasonder, med en av sensorerna placerad precis efter katalysatorn. Sensorerna ser till att det kommer rätt mängd bränsle till cylindrarna och optimerar luft/bränsleförhållandet. Detta är angeläget för att säkerställa att motorn fungerar som den ska och har rätt bränsleförbrukning.

Men det är inte bara prestandan och bränsleförbrukningen som påverkas av lambdasonden. Den ser också till att katalysatorn fungerar som den ska och minskar därmed mängden skadliga utsläpp.

En viktig del av bilens avgassystem

Lambdasonderna är en vital del. Genom signaler som sonderna ger ifrån sig, regleras mängden bränsle som tillförs bilmotorn för att upprätthålla bästa möjliga prestanda och minimera bränsleförbrukningen.

Men ibland kan det hända att din bil signalerar att CO-halten är för hög eller att Lambda-värdet är fel. Detta kan vara ett tecken på att en lambdasond behöver bytas ut. Då är det viktigt att ta reda på vilken sond som behöver bytas, eftersom det kan finnas flera olika lambdasonder i en bil.

Genom att byta lambdasonden håller du också bilen relativt miljövänlig med så låga CO-utsläpp och så effektiv bränsleförbränning som möjligt.

När bör du byta lambdasond?

Det finns olika tecken som kan varna dig för att lambdasonden inte fungerar korrekt och kan behöva bytas ut. Dessa inkluderar:

  • Ovanligt hög bränsleförbrukning.
  • Låg motoreffekt vid acceleration.
  • Motorvarningslampan tänds på instrumentbrädan.
  • Bilen gör små ryck när du startar.

Om du upplever något av dessa tecken, är det en god idé att kontakta en mekaniker så snart som möjligt för en undersökning och eventuellt byte av lambdasonden. Genom att byta lambdasonden i tid, kan du undvika problem med avgassystemet och säkerställa att din bil alltid fungerar och har rätt bränsleförbrukning.