Kamremsbyte – Tecken att hålla koll på

Bytet av kamrem är en mycket betydelsefull åtgärd för att upprätthålla bilens prestanda och säkerhet. Av den anledning är det viktigt att veta när kamremmen behöver bytas. Biltillverkarens serviceplan är en bra utgångspunkt, men det är också angeläget att hålla ett öga på eventuella tecken på problem.

Lukt, missljud, vätske- eller oljeläckage eller felfunktion är alla tecken på att kamremmen kan behöva bytas. I sådana fall rekommenderar vi att du omgående besöker en verkstad för att få en noggrann kontroll och byta ut remmen. Förebyggande underhåll och tidsplanerad kamremsbyte kan undvika potentiella skador och säkerställa att bilen fortsätter att prestera på topp.

Vad händer om kamremmen går av?

Vid ett kamremshaveri kan situationen snabbt bli kritisk för din bilmotor. Ventilerna i topplocket kan stöta emot kolvarna och orsaka skador som kräver omfattande reparationer. Så håll koll och byt ut den i tid!

Vad kostar ett kamremsbyte?

Bytet av kamrem är angeläget men samtidigt kostsamt. Det kräver expertis och särskilda verktyg för att kunna utföra arbetet effektivt och säkert. I och med att vissa delar av bilen måste demonteras för att få tillgång till kamremmen, är det också klokt att även kontrollera andra relaterade delar.

Under samma tillfälle kan det vara lämpligt att byta ut komponenter som har med kamremmens funktion att göra, som till exempel vattenpumpen, spännaren och löphjulet. Det gör man för att undvika framtida problem.

När ska du byta kamrem?

För att undvika problem med motorn är det avgörande att byta kamremmen i rätt tid. Biltillverkare har satt upp rekommendationer om när en kamrem bör bytas, antingen baserat på bilens körmil eller bilens ålder.

En sliten kamrem kan orsaka allvarliga skador på motorn. Därför är det lämpligt att utföra ett kamremsbyte i samband med en generell bilservice för att säkerställa att bilen alltid fungerar som den ska.