Kamrem – Avgörande för motorns funktion

Kamremmen är en av de mest viktiga delarna i bilens motor och har en avgörande roll för motorns funktion och prestanda. Det är ett stort, svart gummiband med tänder som sitter längst fram i motorn, och som överför kraften från vevaxeln till kamaxeln.

Detta är viktigt för att synkronisera axlarna i motorn och för att säkerställa att ventilerna i topplocket öppnas vid precis rätt tidpunkt i förhållande till kolvarna och vevaxelns position.

Men eftersom kamremmen är utsatt för stort slitage och påfrestningar, kan den ibland gå sönder. När det händer kan kolvarna stöta samman med ventilerna i topplocket och orsaka omfattande skador på motorn. I värsta fall kan det leda till ett totalt motorhaveri.

Men det kan förebyggas genom regelbundet byte av kamremmen. Det är en av de klokaste investeringar du kan göra för din bil, eftersom det hjälper till att säkerställa att motorn fungerar och minimerar risken för skador.

Vad är skillnaden på kamrem och kamkedja?

Kamrem och kamkedja är två av de viktigaste komponenterna i bilens motor och har samma funktion, nämligen att synkronisera axlarna i motorn.

Kamremmen är lättare, tystare och billigare att byta, men har en begränsad livslängd och är mer skör än kamkedjan.

Kamkedjan är tyngre och tål mer slitage, och har en längre livslängd som normalt håller lika länge som bilen själv, med undantag för bilar som har en lång årlig körsträcka.

Man bör veta att kamkedjan är dyrare att tillverka och kostar mer för konsumenten. Valet mellan kamrem och kamkedja varierar från biltillverkare till biltillverkare och från motor till motor.

När behöver man byta ut kamremmen?

Som bilägare är det angeläget att hålla koll på kamremmens livslängd för att undvika onödig oro och kostsamma motorreparationer. Därför är det en god idé att följa tillverkarens rekommendationer kring när kamremmen bör bytas.

Rekommendationerna för intervallerna för kamremsbyte skiljer sig mellan bilmärken och kan baseras på antal körda mil eller bilens årsmodell.