I vilket fall anser lagen att du parkerat din bil?

En parkerad bil är enligt lagen en stillastående bil oavsett om det finns en förare i bilen eller inte.

Avvikelser från den här regeln är enligt trafikförordningen då det förväntas på grund av att förhållandena i trafiken kräver det. Annars får du endast stanna för att lämna av någon som färdats i bilen eller något som finns lastat i den.

Stillastående bil

För en stillastående bil gäller två huvudregler,

  • Du får inte stanna där du hindrar andra framfarande fordon
  • Där din bil kan vara i vägen för övrig trafik.

När situationen kräver det får du stanna din bil men då du har ärenden och därmed lämnat din bil anses den vara parkerad. Då kan det även vid kortare tid åläggas parkeringsböter enligt gällande trafikföreskrifter och den förordning som passar överträdelsen.

Enligt lag och för att undvika trafikböter får du inte parkera din bil mindre än 10 meter före eller efter ett övergångsställe, samma regel gäller även vid en trafikkorsning.

På enkelriktad gata får du stanna din bil även på vänster sida annars gäller parkering på höger sida i färdriktningen.

Parkeringstillstånd

Det finns många trafikföreskrifter att ta hänsyn till när du parkerar din bil, både grundläggande och lokala beroende på var i landet du befinner dig.

Det här gäller exempelvis parkeringsavgifter som varje kommun själva får bestämma över, hur och när de ska tillämpas.

I vissa kommuner tillämpar man en avgift först efter två timmars parkering.

Vid fri parkering under en viss tid ska parkeringsskivan ställas in från då den avgiftsfria tiden passerats. Exempelvis om du stannar ditt fordon på en plats med två timmars fri parkering klockan 13:00 och du har planerat att stå parkerad i tre timmar ställer du parkeringsskivan på klockan 15:00. Då betalar du en avgift på din parkering först efter den tiden.

När du använder parkeringsskiva som endast tillåter fri parkering någon timme kan du då stå hela dagen?

Svaret är ja, du behöver bara flytta bilen en liten bit, eller för att förtydliga, till närmaste lediga parkeringsficka så att det ges möjlighet för en annan bil att parkera på den plats där din bil just uppehållit sig. Men glöm då inte det som är det viktigaste nämligen att flytta fram parkeringsskivan.

Väl värt att påminna om för dig som förare även om det kan kännas som en självklarhet är att läsa trafikskyltarna, särskilt när du befinner dig i nya omgivningar.

Att uppdatera sig gällande betydelsen av alla vägskyltar och vad de innebär för dig som susar fram i trafiken är något att ta fasta på.

Kör försiktigt och ta hänsyn till dina medtrafikanter!