Hur ska bromspedalen kännas när motorn är avstängd?

Hur ska bromspedalen kännas när motorn är avstängd? För att testa om dina bromsar fungerar som det skall du göra detta när motorn är avstängd. Du ska då trycka ner bromspedalen hårt, om pedalen stannar halvvägs ner och känns hård betyder det att bromsarna fungerar som de ska och är i bra skick. Om pedalen sjunker långsamt ner tyder detta på att det finns en läcka i bromssystemet och då bör man inte köra vidare med bilen.

Det är av yttersta vikt att kontrollera bromssystemet så att det fungerar felfritt. I dagens moderna bilar finns det varningslampor som indikerar om något är defekt, men ett bra sätt för att säkerställa att bromsen fungerar som den ska är att kontrollera bromsarna manuellt.

Kontrollera bromsen – Hur ska bromspedalen kännas när motorn är avstängd?

Som tidigare skrivet skall du trycka ner bromspedalen hårt om den stannar halvvägs och känns hård är bromsarna i bra skick. Man bör även kontrollera handbromsen som även kallas för parkeringsbroms. Detta gör man genom att dra åt handbromsen och försöka köra framåt i låg fart, om bilen står still trots att du ger gas betyder det att parkeringsbromsen fungerar som den skall.

Man bör alltid vara uppmärksam när man kör bil, i synnerhet på att bromsarna fungerar som de ska. Om bilen drar snett, du kanske hör ett skrapande ljud, bromspedalen känns konstig eller om anats känns fel bör du genast stanna bilen och kontrollera vad det kan bero på.

När du tvättar bilen uppstår det oftast fukt mellan bromsskivorna, därför bör du som förare alltid provbromsa bilen efter en tvätt för att ”torka” bromsarna från fukten som uppstår.

Det är även bra för bilens bromsar att få träning. Med detta menar vi att en hård inbromsning är motion för dina bromsar då det hjälper till med att slipa bort rost från bromsskivorna och återställer bromsarna i gott skick, detta bör göras för att bakbromsarna inte är lika aktiva vid lugna inbromsningar vilket senare kan leda till rost.