Hur hög hastighet får man konstruera motorredskap klass II för?

Vad är skillnaden mellan motorredskap klass I och klass II? Och hur hög hastighet får man konstruera motorredskap klass II för?

Ett motorredskap är ett motordrivet fordon som är byggt huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods. Motorredskap delas in i klass I och klass II.

Motorredskap klass II är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen. Det ska också vara utrustat med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt).

Motorredskap klass II kräver AM-behörighet som lägst och/eller traktorkort

Motorredskap drivs av en motor och är avsedda att fungera antingen som arbetsredskap eller för att genomföra korta förflyttningar. De delas in två kategorier, klass I och klass II. För att framföra ett motorredskap klass I krävs minst B-körkort. Exempel på klass I motorredskap är traktorer och terrängmotorfordon. Åkgräsklippare är exempel på ett motorredskap klass II.

Hur hög hastighet får man konstruera motorredskap klass II för?

Vad är skillnaden på motorredskap klass I och motorredskap klass II?

Motorredskap klass I är ett fordon eller anläggningsmaskin som är konstruerade för hastigheter som överstiger 30 km/h, dock är den högsta tillåtna hastigheten för dessa fordon 50 km/h. Dessa fordon skall även registreras och betala vägskatt och bör alltid vara inneha en registreringsskylt.

Motorredskap klass II är konstruerade för hastigheter under 30 km/h, den får alltså inte köra snabbare än 30 km/h och dessa fordon som till exempel kan vara en anläggningsmaskin eller en gräsklippare måste vara skyltade med en LGF-skylt, vilket betyder att det är ett långsamtgående fordon. Klass II behöver inte registreras och betalar därför ingen vägskatt. Fordon som skall märkas med en LGF-skylt kan till exempel vara traktorer, motorredskap klass II och även mopedbilar klass I.

Dessa två typer av fordon kräver även viss typ av behörighet. För att du ska kunna köra motorredskap klass I krävs b-behörighet eller högre, för att köra motorredskap klass II krävs AM-behörighet och som lägst måste du ha ett traktorkort.