Hur fort får du köra med ett tillkopplat efterfordon?

Man bör veta att efterfordon inte är detsamma som en släpvagn. Med en tillkopplad släpvagn får du köra fortare än 30km/h. Med ett efterfordon får du köra i max 30 km/h.

Vad är då ett efterfordon? Efterfordon är ett redskap som är tillkopplat till din bil, traktor, motorredskap eller ett terrängmotorfordon. Det är alltså inte en släpvagn eller terrängsläp. Efterfordon är inte ämnat för att transportera gods, vilket en släpvagn är.

Några exempel på efterfordon kan vara; tryckluftskompressor, skylift. Det finns dock fordon som klassificeras som efterfordon men som ändå är ämnade för transport av viss gods, dessa efterfordon är husvagnar, båttransportvagnar och tankvagnar.

Ett efterfordon kräver ingen besiktning och inte heller registrering, av den anledningen har de ingen registreringsskylt i motsats till släpvagnar som måste registreras och besiktigas.

Krav på efterfordon?

Det krävs inga särskilda krav på ett efterfordon som kopplats till bilen, tillskillnad från bil och släpvagn. När du kopplar ett efterfordon är det enda kravet att du har behörighet för fordonet som drar tillkopplingen. Kör du till exempel en bil med ett tillkopplat efterfordon krävs B-behörighet eftersom du kör bilen.

Finns det andra krav på efterfordon? Nja, inte riktigt. Du behöver varken registreringsskylt, kontrollbesiktning, fordonsskatt och inte heller någon trafikförsäkring. Det enda egentliga kravet och reglerna för ett efterfordon är att ha rätt behörighet för dragfordonet och att hastigheten inte överstiger 30 km/h.

Får man köra med ett tillkopplat efterfordon på motorväg?

Nej men får inte köra på motorväg med ett kopplat efterfordon, detta eftersom fordon som skall framföras på motorväg ska vara konstruerade för att köra i minst 40 Km/h och även att fordonet får köras i den hastigheten. Hur fort får du köra med ett tillkopplat efterfordon? Efterfordon får endast köra med en maxhastighet på 30 km/h. Man får inte heller köra mopeder på motorväg eller motorredskap klass II.