Hastighetsmätare – Lagen om hastighetsmätare kom till 1955

Lagen om hastighetsmätare i bilar i Sverige är en av de äldsta i världen och har sitt ursprung redan 1955. Men trots sin långa historia har hastighetsmätaren fortfarande en viktig roll i att hålla bilister säkra på vägarna.

Hastighetsmätaren visar inte bara fordonets aktuella hastighet, utan är också en viktig indikator på bilens prestanda och säkerhet. Dessutom kan den användas för att hålla koll på bilens bränsleförbrukning och för att undvika att köra för fort och bryta mot hastighetsbegränsningar.

Två typer av mätare

Det finns två huvudsakliga typer av hastighetsmätare: mekaniska och elektroniska. Mekaniska hastighetsmätare använder en mekanisk koppling till bilens drivaxel för att mäta hastigheten, medan elektroniska hastighetsmätare använder sensorer för att mäta hastigheten elektroniskt.

Oavsett vilken typ av hastighetsmätare som används är det viktigt att den fungerar korrekt för att bilister ska kunna förlita sig på den och köra säkert på vägarna. Så nästa gång du kör din bil, tänk på den viktiga roll som hastighetsmätaren spelar i att hålla dig säker på vägen.

Hastighetsmätare kan visa fel

Det är av största vikt att hastighetsmätare på bilar visar en korrekt hastighet. En hastighetsmätare får aldrig visa en för låg hastighet, därför har biltillverkare infört en säkerhetsmarginal som förhindrar detta från att hända.

Biltillverkare har kompenserat för möjliga avvikelser i hastigheten, som kan uppstå på grund av skillnader i däckdimensioner. Detta kan påverka mätresultatet med några procent, vilket leder till att många hastighetsmätare visar en hastighet som är något för hög. Ibland kan det till och med vara upp till 5% eller mer.

Men det är viktigt att notera att detta är en säkerhetsmarginal, och att den har införts för att förhindra att hastighetsmätare visar en för låg hastighet. Det är alltid bättre att hastighetsmätare visar en hastighet som är för hög, än för låg. På så sätt kan bilister vara säkra på att de alltid håller en säker hastighet och följer hastighetsbegränsningar på vägarna.

Tänk även på att däckslitage kan påverka hastigheten. Se därför till att alltid ha fullgoda däck genom att köpa din nya uppsättning på Däckskiftarna.se