Får man parkera på huvudled

Det är strängt förbjudet att parkera på huvudled om det inte upprättats en plats för parkering på särskild anvisad plats.

Det här anges genom att det placeras en parkeringsskylt under vägmärket som visar att du befinner dig på en huvudled. Däremot kan det vara bra att känna till att du får stanna för att lasta av eller på gods och om du inte utgör en fara eller är ett hinder för andra i trafiken.

Allt annat räknas som parkering och kan leda till onödiga och dryga böter.

Får man parkera på huvudled?

Cirka 1,6 miljoner parkeringsanmärkningar delas varje år ut i Sverige, enligt Transportstyrelsens statistik från 2019. Är du en av dom som felparkerat och fått denna oönskade gula lapp på framrutan?

Om du parkerat på huvudled och får en parkeringsanmärkning gäller följande

Oavsett vilken felparkering du gjort gäller samma regler.

Endast en parkeringsanmärkning per påbörjat kalenderdygn får ges ut och det måste gå minst 6 timmar innan du kan få en ny bot för samma överträdelse. Totalt kan du få fem parkeringsanmärkningar om du inte flyttat på bilen och den står på samma plats du lämnat den sen den första anmärkningen. Parkeringsvakten behöver inte vänta med att skriva ut en bot vilket många verkar tro.

Du kan aldrig bli av med ditt körkort för att du har för många parkeringsanmärkningar, däremot kan du förlora ditt körkort om du brutit mot andra trafikregler. Kan till exempel vara vid rattfylleri eller då du fört fram din bil utan en tanke på dina medtrafikanter, dvs vid vårdslöshet i trafik.

Belastningsregistret berörs inte av parkeringsböter

Det finns ingen uppgift i belastningsregistret över att du fått böter då det endast är en civilrättslig avgift. Däremot ska de oavsett betalas inom åtta dagar efter att parkeringsbot blivit utskriven, även om du anser den vara felaktig. För dig som vill bestrida din parkeringsanmärkning så vänder du dig till polisen. En blankett ifylles via e-tjänsten på polisens hemsida.

Huvudleden ska tydligt märkas med vägskyltar

När en huvudled startar ska det märkas ut med gula vägskyltar och sen fortsätta så efter varje korsning.

Företräde gäller för den som färdas på huvudleden, dvs korsar du en huvudled ska du lämna företräde för de bilister som kommer därifrån.

Eftersom du redan nu vet att det är förbjudet att parkera på huvudled så redogör vi här för hur du får parkera.

  • På enkelriktad gata är det tillåtet att parkera på båda sidor av vägen, annars ska parkering ske i den högra körriktningen.
  • Parkera så långt ut till höger från vägens mitt som det är möjligt.
  • Du får parkera på den vänstra sidan där det finns järnväg eller spårvagnsspår på den högra sidan.
  • Där parkeringsruta finns ska bilens alla däck vara innanför rutan.
  • Om det finns plats utanför körbanan i höger körriktning ska bilen parkeras där.

Slutligen kan det vara bra för dig som bilist att veta att de anvisningar som skiljer sig från generella trafikregler ska prioriteras. Det innebär att anvisningar som ger annan information än de generella trafikreglerna vi annars tillämpar ska följas.

Så läs vägskyltar, markeringar samt trafiksignaler som finns i din omgivning särskilt om du befinner dig på nya platser eller där vägbyggen finns.

Men som sagt undvik att parkera på huvudled så kan du spara de slantarna som det kan innebära till annat!