Etanol som drivmedel

Etanol är en form av förnybart drivmedel som är ett populärt alternativ till bensin. När du kör på etanol (E85), sparar du ibland pengar jämfört med att köra på bensin, men det kan också vara dyrare beroende på marknadsförhållandena. En av de största fördelarna med etanol är att det minskar utsläppen av växthusgaser med nästan 50 procent jämfört med bensin.

Hur tillverkar man etanol?

Etanol tillverkas genom jäsning och destillering av grödor som vete, majs, sockerbetor eller sockerrör, eller skogsrester. För att tillverka etanol av skogsrester, måste cellulosafibrerna först brytas ned till socker med hjälp av enzymer eller syra.

Det är viktigt att notera att etanol är det kemiska namnet på det vi i dagligt tal kallar sprit eller alkohol. Därför är det viktigt att inte förväxla de två när man talar om etanol som drivmedel.

Genom att använda etanol, bidrar vi till att reducera våra utsläpp av växthusgaser och stödja den förnybara energin. Det är en viktig komponent i den globala strävan att bygga en hållbar framtid.

Vad är etanol E85?

Drivmedlet E85 består till 85 procent av etanol och resten är bensin. Under vinterhalvåret sänks halten etanol till 75 procent för att förbättra kallstartsegenskaperna. E85 är ett alternativ till traditionell bensin och är en del av den så kallade reduktionsplikten, som syftar till att öka användningen av biodrivmedel i Sverige.

Sommaren 2021 ökade andelen etanol i standardbensin från 5 till 10 volymprocent som ett led i reduktionsplikten.

Man bör dock veta att skärpningen av reduktionsplikten har pausats av riksdagen för år 2023 på grund av politisk osäkerhet kring utvecklingen framåt. Därför är det oklart hur andelen biodrivmedel i bensin kommer att utvecklas i framtiden.

Det är viktigt att stödja den förnybara energin och minskningen av utsläppen av växthusgaser. Genom att använda biodrivmedel som E85 och andra alternativ till traditionell bensin värnar vi om miljön.