Det har hänt en olycka, när är du skyldig att kalla på polis?

Det finns flera olika situationer när du är skyldig att kalla på polis om du har råkat ut för en olycka. Du ska också stanna och hjälpa till i den mån du kan. Du får alltså inte lämna platsen för en olycka som du är inblandad i.

Det är naturligt att känna sig stressad när man har varit inblandad i en olycka, även vid ett mindre tillbud. Då är det bra att veta vad man förväntas göra.

Tillkalla polis

Det finns alltså flera tillfällen då du behöver tillkalla polis. Om någon har råkat ut för en allvarligare skada ska du alltid ringa 112 för att få hjälp av polis och sjukvård. När polisen anländer till olycksplatsen kommer du att få lämna dina uppgifter och ditt vittnesmål till polisen.

Polis ska även kontaktas vid en viltolycka om du har kört på björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin eller mufflonfår. Då ska du också placera ut en varningstriangel och noga markera olycksplatsen. Men var försiktig om du har kört på större vilt som vildsvin. Då får du markera platsen 100 meter längre bort – din säkerhet kommer först.

Vidare ska polis kontaktas om du kör på en trafikanordning som ett trafikmärke eller en vägsignal, i det fall du inte kan återställa den i ursprungligt skick.

 Och till sist om du har skadat en annan persons egendom och du inte själv lyckas nå ägaren.

Förebygg nya olyckor och LABC

Hjälp eventuellt skadade vid en olycksplats med stöd av LABC som står för Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock eller Cirkulationssvikt. Men flytta inte på skadade personer om det inte är absolut nödvändigt, om du till exempel är orolig för en brand eller explosion. Förebygg nya olyckor om du kan genom att flytta på fordon eller andra föremål i vägbanan och sätt ut varningstrianglar.