C-däck

Ett C-däck är ett däck som tål hög belastning. C kännetecknas av ett hölje som är stelt, för att göra det möjligt för däcket att kunna bära en tyngre vikt och däcket i sig är robust, därav dessa namn Commercial som C står för. Det finns inget krav på ett C-däck men detta är något som rekommenderas.

Vad är C-däck?

Ett C-däck är ett däck som är avsett för att användas på fordon av tyngre slag. Med detta menas exempelvis fordon så som husvagn, skåpbil samt mindre transportbilar. Ett däcket är speciellt framtaget för att tåla en något hög belastning. Detta är ett däck som är tåligare för slitage samt andra skador som kan uppstå exempelvis vid en kollision med en trottoarkant.

Krav på däck

Du som har ett fordon där du rekommenderas att nyttja C-däck ska därmed också följa detta. Om du väljer andra däck som inte är av klassen C kan detta vara en fara i trafiken. däcket är till för fordon som är tyngre och där belastningen är högre och om dessa istället är försedda med andra däck kan olyckan snart vara framme. Det finns inget som talar för att det är krav på däcket, men en klar och tydlig rekommendation finns och som personer uppmuntras till att följa.

Skillnad på C- och CP-däck

C-däck är speciellt framtagna för fordon som utsätts för en högre belastning. Detta är fordon som husvagnar, transportbilar samt skåpbilar. Ett CP-däck i sin tur är däck som är gjorda främst för att nyttjas på husbilar. CP-däck, som står för Camping Pneu, är utformade för att klara tung lastning. Detta är två däck som tycks fylla samma funktion på ett ungefär men en tydlig skillnad dessa två mellan är att CP-däck är förstärkta på sidorna vilket gör däcket tåligare för ett högre lufttryck än vad ett C-däck klarar av.

c-däck för tyngre fordon